Klubové akcie

Potápanie v lome Rieka v Kraľovanoch 21.5.2023.

Prihláška na akciu

Zoznam prihlásených členov

 

Prihláška do klubu

Prístrojové potápanie

Kniha - prístrojové potápanie

1103_L
1103_R
1104_L
1104_R
1105_L
1105_R
1106_L
1106_R
1107_L
1107_R
1108_L
1108_R
1109_L
1109_R
1110_L
1110_R
1111_L
1111_R
1112_L
1112_R
1113_L
1113_R
1114_L
1114_R
1115_L
1115_R
1116_L
1116_R
1117_L
1117_R
1118_L
1118_R
1119_L
1119_R
1120_L
1120_R
1121_L
1121_R
1122_L
1122_R
1123_L
1123_R
1124_L
1124_R
1125_L
1125_R
1126_L
1126_R
1127_L
1127_R
1128_L
1128_R
1129_L
1129_R
1130_L
1130_R
1131_L
1131_R
1132_L
1132_R
1133_L
1133_R
1134_L
1134_R
1135_L
1135_R
1136_L
1136_R
1137_L
1137_R
1138_L
1138_R
1139_L
1139_R
1140_L
1140_R
1141_L
1141_R
1142_L
1142_R
1143_L
1143_R
1144_L
1144_R
1145_L
1145_R
1146_L
1146_R
1147_L
1147_R
1148_L
1148_R
1149_L
1149_R
1150_L
1150_R
1151_L
1151_R
1152_L
1152_R
1153_L
1153_R
1154_L
1154_R
1155_L
1155_R
1156_L
1156_R
1157_L
1157_R
1158_L
1158_R
1159_L
1159_R
1160_L
1160_R
1161_L
1161_R
1162_L
1162_R
1163_L
1163_R
1164_L
1164_R
1165_L
1165_R
1166_L
1166_R
1167_L
1167_R
1168_L
1168_R
1169_L
1169_R
1170_L
1170_R
1171_L
1171_R
1172_L
1172_R
1173_L
1173_R
1174_L
1174_R
1175_L
1175_R
1176_L
1176_R
1177_L
1177_R
1178_L
1178_R
1179_L
1179_R
1180_L
1180_R
1181_L
1181_R
1182_L
1182_R
1183_L
1183_R
1184_L
1184_R
1185_L
1185_R
1186_L
1186_R
1187_L
1187_R
1188_L
1188_R
1189_L
1189_R
1190_L
1190_R
1191_L
1191_R
1192_L
1192_R
1193_L
1193_R
1194_L
1194_R
1195_L
1195_R
1196_L
1196_R
1197_L
1197_R
1198_L
1198_R
1199_L
1199_R
1200_L
1200_R
1201_L
1201_R
1202_L