Klubové akcie

Potápanie v lome Rieka v Kraľovanoch 21.5.2023.

Prihláška na akciu

Zoznam prihlásených členov

 

Prihláška do klubu

Dokumenty pre členov:

     Dátum  

Učebné osnovy na kurz CMAS Junior, CMAS P* a CMAS P**

pdf icon100px      

Stiahnúť knižku A4 PDF(10.7 MB)

      Informačné dokumenty, formuláre, tabuľky...
Ncrow Mega Pack 1 Word 2100px      

Evidenčný list člena MSWORD2003(77 KB)

pdf icon100px      

Dekompresné tabuľky PDF(10.2 MB)

pdf icon100px   23.10.2019    Stanovy klubu 2019 (1.2 MB) - platné 
pdf icon100px   21.11.2016   Stanovy klubu 2016 (0.5 MB)
pdf icon100px   01.12.2010   Stanovy klubu 2010 (0.2 MB)
pdf icon100px   21.04.2004   Stanovy klubu 2004 - Sken Minv (3.1 MB)
pdf icon100px       Príloha k prihláške: Prehlásenie o zdravotnom stave (0.225 MB)
        Platné vykonávacie predpisy
pdf icon100px   10.12.2019   Vykonávací predpis hospodárenia klubu č. 2019/01 z 10.12.2019
pdf icon100px   10.12.2019   Výška základného členského príspevku č. 2019/02 z 10.12.2019
pdf icon100px   20.09.2020   Vykonávací predpis o prevádzkovaní PC č. 2020/01 z 2.09.2020
pdf icon100px   01.08.2021   Prevádzkový poriadok kompresorovne  č. 2021/08/01 z 1.8.2021
pdf icon100px   01.09.2023  

Rokovací poriadok č. 2023/08/01 z 27.8.2023

      Logá
pdf icon100px       Logo na stiahnutie v krivkách pre potlače  (Corel draw 13 CDR 0.162 MB)
       

Logo na stiahnutie v JPG  ( 0.6 MB)

pdf icon100px       Logo na stiahnutie v PDF  (1,5 0.162 MB)

Dokumenty na darovanie 2 %:

   

 Ako nám môžete darovať Vaše 2 % alebo 3 % ?

pdf icon100px  

Vyhlásenie k 2% z dane o poukázaní podielu zaplatenej dane - treba vytlačiť a dať vyplniť účtovníčke na mzdové oddelenie

pdf icon100px   Potvrdenie o zaplatení dane - treba vytlačiť a dať vyplniť mzdovej účtarni alebo žiadať ho od mzdovej účtarne
pdf icon100px   Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - treba vytlačiť, vyplniť a dať podpísať štatutárom klubu v prípade, že ste sa zúčastnili na dobrovoľníckej činnosti a chcete takto podporiť klub 3 %
pdf icon100px   Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov 
pdf icon100px   Registrácia na 2 % 2018 - notárska zápisnica
pdf icon100px   Registrácia na 2 % 2017 - notárska zápisnica
pdf icon100px   Registrácia na 2 % 2016 - notárska zápisnica 
pdf icon100px   Registrácia na 2 % 2015 - notárska zápisnica 

Podporili sme ako sponzor:

   

V roku 2015

pdf icon100px   Detský domov Martin - Darovali sme detskému domovu vianočný stromček s podstavcom a svetlami.
   

 

 

 

 

Zápisnice z ČS a výboru:

   

V roku 2016

pdf icon100px   Členská schôdza z 05.12.2016
pdf icon100px   Členská schôdza z 21.11.2016 - zmena stanov klubu
pdf icon100px   Členská schôdza z 9.11.2016
pdf icon100px   Členská schôdza z 7.11.2016
pdf icon100px   Členská schôdza z 24.10.2016 - voľba predsedu a podpredsedu klubu
pdf icon100px
   Členská schôdza z 10.10.2016 - Odstúpenie predsedu klubu
pdf icon100px   Koncept zápisnice ČS 2016 
pdf icon100px   Návrh zmeneného znenia stanov 2016
pdf icon100px   Oznámenie o zmene stanov MINV
    V roku 2017
pdf icon100px   Členská schôdza z 20.3.2017
pdf icon100px   Členská schôdza z 30.10.2017
    V roku 2018
     
    V roku 2019
pdf icon100px   Členská schôdza z 28.5.2019
pdf icon100px   Členská schôdza z 1.6.2019
pdf icon100px   Stretnutie výboru z 10.12.2019
     

Financie :

    Rok 2017
pdf icon100px   Predpokladané réžijné náklady KŠP Hippocampus Martin na rok 2017
   

 

    Rok 2016
pdf icon100px   SLSP - pohyby na účte
pdf icon100px
  Približné náklady 
pdf icon100px   Vyúčtovanie nákladov - vzor
pdf icon100px   Daňové priznanie za rok 2016
    Vyúčtovanie akcií
pdf icon100px   Rozlúčka v SIMe z 19.11.2016 - 164,59 €
pdf icon100px   SC do BA - Imidjex a Minv, Altira Prevzatie servisovanej automatiky - 37.61 €
pdf icon100px   Stavba Sauny - 28.95 €

 

Klubové činnosti : 

   

Rok 2016

Dátum Prac. h.
pdf icon100px   Sobotná brigáda v SIMe - Pílenie dreva, upratanie dielne a garáže 26.11.2016  36.5
pdf icon100px
  Piatková plaváreň presunutá do SIMu - chystanie hrnolov na saunu 25.11.2016  25
pdf icon100px   Záznam o vykonaní klubovej akcie - vzor    
pdf icon100px   Výsledková listina klubových akcií    63.5 h

 

Dotácie : 

   

Rok 2018

Dátum Prac. h.
pdf icon100px   Dotácia z mesta Martin 31.01.2018  10.8 MB