Pred odoslaním formulára si vo vlastnom záujme vytlačte prihlášku a naskenovanú ju začlite na našu adresu. Prihláška sa stáva platnou až zaplatením štartovného.

Štartovné: 50 €/družstvo, číslo účtu: 0351889403, Kód banky: 0900 alebo IBAN: SK12 0900 0000 0003 5188 9403

Do textu pri platbe Vás prosíme napísať názov družstva z prihlášky. Po identifikovaní platby Vás budeme neodkladne kontaktovať.

Kontaktné údaje na súťaž: 

Názov súťaže: Martinská plutva - Memoriál Svaťa Bumbalu

Termín prihlásenia do súťaže a zaplatenia štartovného: 21. septembra 2020, konanie súťaže: 27. septembra 2020, miesto konania súťaže: Krytá plaváreň Sunny Martin, Novomeského 3, 036 01 Martin 

Organizátor súťaže: Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin IČO: 35652926, kontaktná osoba: Peter Lauko t.č.: 00421 (0) 940 580 450


 
Lokas Port lokasport.sk