baner-rip-katka baner-rip-katka5

 

V roku 1957 boli v NDR vyškolení štyria inštruktori športového potápania pre ČSR, ktorí vyškolili prvých 20 inštruktorov pre kraje a okresy. Rozvoj potápania v Československu sa začal v 60 – tých rokoch. Pri vodáckej sekcii Zväzarmu vzniká odborná potápačská skupina a od roku 1960 sú organizované kurzy pre potápačov, inštruktorov, rozhodcov a trénerov. 
Klub športového potápania Hippocampus Martin vzniká v 60 – tých rokoch popri vodáckej sekcii Zväzarmu asi ako väčšina a zaraďuje sa medzi najstaršie kluby na Slovensku i v Čechách. Po zániku Zväzarmu vznikol Zväz potápačov Československa a po neskoršom rozdelení republiky vznikol Zväz potápačov Slovenska (ZPS).

V súčasnosti má už vyše 20 aktívnych členov a najčastejším miestom stretávania je krytá paváreň v Martine. Členovia v letných mesiacoch pravidelne navštevujú aj mestskú plaváreň vo Vrútkach a Martine s hĺbkou 2m, kde je pre členov organizovaný výcvik a voľné plávanie v bazéne. Z prírodných lokalít sú najčastejšie navštevované lom Kraľovany-Rieka a priehrada Liptovská Mara. Neodmysliteľnou súčasťou klubovej činnosti je od počiatku organizovanie zájazdov, výletov a rozličných klubových akcií pre členov klubu a potápačov z iných klubov a priateľov. Klub je členom Zväzu potápačov Slovenska.
Jednou z najvážnejších činností KŠP Hippocampus je iniciácia a uskutočnenie pravidelných akcií, smerujúcich k ochrane a čisteniu vybraných potápačských lokalít. Tieto akcie majú svoj pôvod ešte v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď súčasťou každej potápačskej akcie klubu bolo vyčistenie miesta potápania od odpadkov. Väčšou akciou tohto typu bolo otváranie hladiny na jazere Biele brehy pri Sučanoch v roku 1993 v spolupráci s členmi dnes už zaniknutého klubu KŠP Portunus pri SOUS v Martine. Dnes je našou materskou lokalitou jazero, ktoré vzniklo na mieste bývalej ťažby vápenca - Rieka pri Kraľovanoch. Vďaka sponzorským príspevkom a spolupráci so starostom obce Kraľovany, pánom Ľuborom Hadom a priateľmi zo speleologického klubu Aragonit sa nám darí zlepšovať prostredie lomu, ktorý sa stal vyhľadávanou lokalitou pre letný odpočinok pri vode obyvateľov Turca a Liptova a pre potápačov zo Slovenska a okolitých krajín. Obrovské úsilie si vyžaduje zlepšovanie kvality vody v jazere, ktorá bola znečistená fekálnymi baktériami z nefunkčného septika a stala sa tak takmer nepriehľadnou.


EcoTeam 2012V roku 2010, po jeho návrate zo zahraničia, členovia klubu zvolili za predsedu klubu Petra Poláčeka. Jeho príchodom do riadiacej funkcie, vďaka jeho schopnosti komunikácie, schopnosti hľadať správnych ľudí, a za využitia entuziazmu mladých členov Marcela Spiššáka, Michala Danča, Zuzky Škarbovej, Ivky Pakošovej a Vlada Tomku sa podarilo výrazne oživiť činnosť klubu. Vďaka Petrovi Grendárovi a pochopeniu vedenia krytej plavárne má klub ako odmenu za pomoc pri údržbe, možnosť pravidelne sa po prevádzkových hodinách stretávať v zimných mesiacoch na krytej plavárni. Vďaka inštruktorskej činnosti Peťa Poláčeka narastá počet členov klubu z radov detí a popri nich aj rodičov. Novou formou propagácie a prezentácie klubu sú športové podujatia. Od klubu Aronax z Bratislavy sme „okopírovali“ podujatie nenáročné na výbavu – štafetové plávanie s plutvami na nádych na vzdialenosť 25 m. Prvý ročník za účasti piatich družstiev sme uskutočnili pod názvom „Martinská plutva“.

 

Lokas Port lokasport.sk