baner-rip-katka baner-rip-katka5

Klubové aktivity

Darujte nám 2 % z dane

Priatelia aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2 % zo zaplatenej dane z roku 2021. Zamestnanci tak môžu urobiť prostredníctvom formulára Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a  podnikatelia musia do daňového priznania uviezť naše identifikačné údaje :

Rok zdaňovacieho obdobia: 2021

Názov OZ: Klub športového potápania Hippocampus Martin

IČO (Píše sa z prava): 000035652926

IBAN pre 2 %: SK48 8330 0000 0021 0172 7523

Termíny sú: zamestnanci do 30.4 a podnikatelia do 31.3.

Tlačivá nájdete nižšie:

pdf icon100px.orig     Manuál k vypísaniu tlačív na poukázanie 
pdf icon100px.orig       Prázdne tlačivo vyhlásenia s možnosťou vypísania
pdf icon100px.orig       Vzor tlačiva o vykonanie dobrovoľnickej činnosti

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najbližšie akcie 

Pozor nedeľný bazén  ! 

Priatelia klubový bazén máme opätovne otvorený a to v nedeľu medzi 10:00-12:00 na plavárni Sunny Martin. 

hippo uni 100px
Klubový deň 

Každú stredu sa stretávame v klubovni V SIME o 16:00. Tešíme sa na stretnutie.

januar ico 150px
Martinská plutva 2022

V nedeľu 18.12. Vás pozývame na štafetu v plutvovom plávaní. Viac info ...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie z diania klubu

darujte dane
2 % z dane pre klub

Priatelia aj tento rok nám môžete pomôcť darovaním 2 %. Potrebné tlačivá nájdete tu v sekcii 2 %

mato
Otvorenie nových kurzov

Priatelia, kto má záujem zvýšiť si kvalifikáciu potápača neváhajte a napíšte nám na email, facebook alebo vyplňte prihlášku do kurzu.

 

Fotogaleria
Členské na rok 2022

Členské: 72 € / 6 €

Do 18 rokov: 18 € / 1,5 €

Študentské: 36 € / 3 €

Seniorské: 36 € / 3 €

Text: Meno člena a rok

IBAN:SK48 8330 0000 0021 0172 7523

 

 
 
 
 

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu v priestoroch klubu v Sime dňa 7.12.2022 o 19:00 hodine.

Program:

 1. Otvorenie ČS - Výbor
 2. Odsúhlasenie programu ČS - Výbor
 3. Členská základňa 2022 - Peter Lauko
 4. Pomocný personál výboru - skladník Ivan Ilčuk
 5. Správa o hospodárení klubu - Peter Lauko , za pokladňu Martin Hulla
 6. Správa za potápačské centrum - Peter Poláček
 7. Správa o prevádzke kompresorovne - Peter Čičman
 8. Zhodnotenie práce výboru - výbor
 9. Hlasovanie o odvolaní výboru klubu a voľba nového výboru - Peter Lauko
 10. Poistenie klubu - Výbor
 11. Webová prezentácia klubu, potápačského centra a facebooku - Výbor
 12. Ostatné - ČZ
  1. Pobočka potapačskeho klubu Hippocampus - Považská Bystrica. - Slavomír Turčáni
 13. Uznesenie - Výbor

 

Ďakujem, s pozdravom

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860
Lokas Port lokasport.sk