spolocna 2016


 

Výsledky súťaže:

 

 Martinská plutva 2016
 Memoriál Svaťa Bumbalu
"nultý" ročník 

 


graf2016 

 

Výsledková listina:

1. miesto - Turčianski raci - 5825 m

2. miesto - Klub športového potápania Hippocampus Martin - 5475 m

3. miesto - Hasiči - 5425 m

4. miesto - Veselý vodný svet - 5400 m

5. miesto - Citrónov tím - 5400 m

6. miesto - Vodnopólový tím - 5275 m

Celá fotogaléria nastiahnutie a pozretie


Pravidlá súťaže :

Termín preteku :
17.12.2016 10,30h – 14,00h (alebo podľa potreby)

Miesto preteku :
Martinská krytá plaváreň SUNNY, ul. Novomeského

Kategórie :
plávanie pod vodou s plutvami 25m

Časový limit :

60 min (1hod) + doplávanie

Družstvo :
max. 10 členné, (odporúčaný počet členov) členov družstva môže byť aj menej, družstvo sa môže skladať z mužov aj žien, počas preteku sa jeho zloženie nesmie meniť
spôsob rotácie členov družstva je na rozhodnutí kapitána

Štartovné :
- na družstvo 40eur

Priebeh súťaže :
štart : ,,štart z vody,, na bežný akustický signál (píšťalka), odraz dvoma nohami od kraja bazénu
prekonávanie úsekov :
- plávanie 25m pod vodou, počas plávania sa plavec nesmie vynoriť spôsobom, že by sa mohol nadýchnuť
- pri odovzdávaní štafety sa plávajúci súťažiaci musí dotknúť dlaňou kraja bazénu, až potom môže v štafete pokračovať jej ďalší člen, ktorý sa musí odraziť obidvoma nohami od kraja bazénu
- je povolené doplávať posledné 2m nad vodou, v prípade, že sa súťažiaci vynorí skôr, (pri každom vynorení) je družstvu vždy odpočítaných 50m z celkovej naplávanej dĺžky
- plavec pláva vo svojej vyhradenej dráhe, nesmie prekážať súperovi
- plavec môže na jeden nádych preplávať max. 25m
- správnosť odovzdávania štafety si kontrolujú družstvá navzájom, v prípade problémov je potrebné okamžite upozorniť príslušného rozhodcu, ktorý v spolupráci s hlavným rozhodcom bude riešiť aktuálne situáciu


- koniec preteku :
- pretek končí po 60 minútach plávania na znamenie akustického signálu (píšťalka)
- pri zaznení zvukového znamenia o skončení času pretekania (presne po 60min) sa družstvu počíta posledný plávajúci súťažiaci, t.j. celková naplávaná dĺžka družstva bude násobok 25
- je možné, že v súťaži môže skončiť viac družstiev s rovnakou naplávanou dĺžkou
- víťazom sa stáva družstvo, (družstvá) ktoré vo svojej kategórii prepláva najviac metrov pod vodou

Výstroj pretekára :
akýkoľvek sériovo vyrábaný typ potápačskej masky
akýkoľvek typ plaveckých okuliarov
akékoľvek sériové plutvy s maximálnou dĺžkou 77cm
povolené sú plavecké čiapky, kukly, vyholená hlava
monoplutvy nie sú povolené

Lokas Port lokasport.sk