Dokumenty pre členov:

 

Učebné osnovy na kurz CMAS Junior, CMAS P* a CMAS P**

pdf icon100px

Stiahnúť knižku A4 PDF(10.7 MB)

pdf icon100px Stiahnúť knižku A5 PDF(10.2 MB)
  Informačné dokumenty, formuláre, tabuľky...
Ncrow Mega Pack 1 Word 2100px

Evidenčný list člena MSWORD2003(77 KB)

pdf icon100px

Dekompresné tabuľky PDF(10.2 MB)

pdf icon100px Stanovy klubu 2016 (0.5 MB)
pdf icon100px Stanovy klubu 2010 (0.2 MB)
pdf icon100px Stanovy klubu 2004 - Sken Minv (3.1 MB)
pdf icon100px Príloha k prihláške: Prehlásenie o zdravotnom stave (0.225 MB)
pdf icon100px Bezpečnostné smernice ZPS platné od roku 2012 (0.211 MB)

Dokumenty na darovanie 2 %:

 

 Ako nám môžete darovať Vaše 2 % alebo 3 % ?

pdf icon100px

Vyhlásenie k 2% z dane o poukázaní podielu zaplatenej dane - treba vytlačiť a dať vyplniť účtovníčke na mzdové oddelenie

pdf icon100px Potvrdenie o zaplatení dane - treba vytlačiť a dať vyplniť mzdovej účtarni alebo žiadať ho od mzdovej účtarne
pdf icon100px Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti - treba vytlačiť, vyplniť a dať podpísať štatutárom klubu v prípade, že ste sa zúčastnili na dobrovoľníckej činnosti a chcete takto podporiť klub 3 %
pdf icon100px Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov 
pdf icon100px Registrácia na 2 % 2018 - notárska zápisnica
pdf icon100px Registrácia na 2 % 2017 - notárska zápisnica
pdf icon100px Registrácia na 2 % 2016 - notárska zápisnica 
pdf icon100px Registrácia na 2 % 2015 - notárska zápisnica 

Podporili sme ako sponzor:

 

V roku 2015

pdf icon100px Detský domov Martin - Darovali sme detskému domovu vianočný stromček s podstavcom a svetlami.
 

 

 

 

 

Zápisnice z ČS :

 

V roku 2016

pdf icon100px Členská schôdza z 05.12.2016
pdf icon100px Členská schôdza z 21.11.2016 - zmena stanov klubu
pdf icon100px Členská schôdza z 9.11.2016
pdf icon100px Členská schôdza z 7.11.2016
pdf icon100px Členská schôdza z 24.10.2016 - voľba predsedu a podpredsedu klubu
pdf icon100px
 Členská schôdza z 10.10.2016 - Odstúpenie predsedu klubu
pdf icon100px Koncept zápisnice ČS 2016 
pdf icon100px Návrh zmeneného znenia stanov 2016
pdf icon100px Oznámenie o zmene stanov MINV
  V roku 2017
pdf icon100px Členská schôdza z 20.3.2017
pdf icon100px Členská schôdza z 30.10.2017

Financie :

  Rok 2017
pdf icon100px Predpokladané réžijné náklady KŠP Hippocampus Martin na rok 2017
 

 

  Rok 2016
pdf icon100px SLSP - pohyby na účte
pdf icon100px
Približné náklady 
pdf icon100px Vyúčtovanie nákladov - vzor
pdf icon100px Daňové priznanie za rok 2016
  Vyúčtovanie akcií
pdf icon100px Rozlúčka v SIMe z 19.11.2016 - 164,59 €
pdf icon100px SC do BA - Imidjex a Minv, Altira Prevzatie servisovanej automatiky - 37.61 €
pdf icon100px Stavba Sauny - 28.95 €

 

Klubové činnosti : 

 

Rok 2016

Dátum Prac. h.
pdf icon100px Sobotná brigáda v SIMe - Pílenie dreva, upratanie dielne a garáže 26.11.2016  36.5
pdf icon100px
Piatková plaváreň presunutá do SIMu - chystanie hrnolov na saunu 25.11.2016  25
pdf icon100px Záznam o vykonaní klubovej akcie - vzor    
pdf icon100px Výsledková listina klubových akcií    63.5 h

 

Dotácie : 

 

Rok 2018

Dátum Prac. h.
pdf icon100px Dotácia z mesta Martin 31.01.2018  10.8 MB