Ahojte priatelia, týmto Vám oznamujeme, že náš doterajší predseda klubu Michal Danč sa 10.10.2016 vzdal funkcie predsedu klubu a tým aj člena výboru, ďalej sa vzdal úlohy pokladníka. Preto máme povinnosť na najbližššej členskej schôdzi zvoliť si nového člena výboru. Hlasovanie prebehne 24.10.2016 v priestoroch klubovne v SIMe na ulici Kratinovej v Martine - Priekopa. Hlasovať môžu riadni členovia klubu. Do 24.10.2016 prijímam nominácie na funkcie a úlohy. Hlasovať sa bude formou neverejných hlasovacích lístkov.   108x140 2016 logo

S pozdravom Marcel Spiššák

Tajomník a člen výboru KŠP Hippocampus Martin

V Martine 17.10.2016

 

Príloha:

Odstúpenie z funkcie predseda klubu a člen výboru z 10.10.2016 

Plávanie delfína pod vodou

Plavecký štýl prsia

Plavecký štýl kraul

Plavecký štýl motýlik

Plavecký štýl znak

Tak toto vo vode nie :)