Hippocampus Twitter

Základ svetlej budúcnosti je v mladých. A my to vieme. Práve preto radi pracujeme s mládežou, ktorej odovzdávame naše skúsenosti i vedomosti. V rámci nášho času sa im snažíme spestriť voľné chvíle výletmi ale i tréningom. Takto im odovzdávame naše vedomosti.

Tréning na plavárni

  • pravidelné tréningy potápania na bazéne s deťmi 1 x do týždňa

  • pravidelné tréningy plutvového plávania na bazéne s deťmi 1 x do týždňa

  • mimoriadne akcie pri príležitosti rôznych udalostí

Výlety na zaújmové lokality

  • zoologické záhrady, prírodné útvary, pamiatky

  • aktivity na základni v lome Rieka

  • aktivity pri mori – stanovanie, člnkovanie, rybolov, potápanie, plávanie, zručnosti v prírode

  • zlaňovanie, lezenie

Zábavné aktivity

  • motokárový turnaj

  • bowlingový turnaj

  • hranie spoločenských hier

  • strelecký turnaj

  • loptové hry

  • tvorivá činnosť

Edukačná činnosť

  • kurz prvej pomoci v Univerzitnej nemocnici

  • kurz záchrany topiaceho

  • iné vzdelávacie aktivity